رفتن به محتوای اصلی

سرویس OCR کارت ملی هوشمند

نتیجه

                            
                            
              
OCR کارت ملی هوشمند

استخراج اطلاعات کارت ملی هوشمند

سرویس OCR کارت ملی به منظور تبدیل عکس به متن کارت ملی هوشمند توسعه داده شده است. کارت ملی هوشمند، دارای حروف و اعدادی به زبان فارسی است. با استفاده از فناوری تبدیل عکس به متن (OCR) می توان متن روی کارت ملی را خواند و در اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مختلف مورد استفاده قرار داد. سرویس OCR شرکت هوش داده ی مهتاب به همین منظور توسعه داده شده و می تواند OCR کارت ملی هوشند را با دقت بالایی استخراج نماید.

برگشت به بالا