رفتن به محتوای اصلی
RFID در کنترل دسترسی

کنترل تردد با استفاده از RFID چگونه کار می کند؟

کنترل تردد با استفاده از RFID مدت هاست که رواج دارد. کنترل دسترسی به صورت سنتی با استفاده از نیروی انسانی انجام می شود. به این صورت که فرد انسانی باید در مکان مورد نظر حضور داشته باشد و با…

ادامه مطلب
تشخیص آتش با کمک هوش مصنوعی

شناسایی آتش با کمک پردازش تصویر

سیستم های  تشخیص آتش مبتنی بر سنسور در حال جایگزین شدن با سیستم های شناسایی آتش با کمک پردازش تصویر هستند. یک سیستم نظارتی مهم برای ساختمان ها و محیط های مختلف محسوب می شوند. کاربرد ابزارهای تشخیص آتش به…

ادامه مطلب
برگشت به بالا