نرم افزار نظارت HSE

نظارت هوشمند بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست

سامانه هوشمند نظارت بر ایمنی محیط کار

نرم افزار تشخیص و شناسایی تجهیزات ایمنی محیط کار که توسط هوش داده مهتاب تولید شده است، می تواند به صورت خودکار و هوشمند تجهیزات ایمنی مانند عینک و دستکش را شناسایی می کند. همچنین مشخص می کند که افراد این تجهیزات را پوشیده اند یا خیر و در صورت عدم استفاده از تجهیزات، هشدارهای لازم را صادر نماید.

شناسایی افرادی که ایمنی در محیط کار را نادیده می گیرند و تجهیزات ایمنی استفاده نمی کنند، یکی از مواردی است که همواره باید کنترل و نظارت شود. اگر از یک راه حل هوشمند برای این کار استفاده شود، نظارت کاراتر و دقیق تر می شود.

در محیط کار، افراد اغلب با خطراتی مانند سقوط اشیا، جرقه زدن، مواد شیمیایی، لبه های تیز و موارد این چنینی مواجه هستند. طبقه مقرراتی که برای محیط های کاری وضع شده است، کسب و کارها باید از کارکنان و مشتریان خود در برابر خطرات محافظت نمایند و تمام اقدامات لازم را انجام دهند.

نرم افزار نظارت بر HSE چه تجهیزاتی را تشخیص می دهد؟

نرم افزار تشخیص تجهیزات ایمنی با استفاده از هوش مصنوعی

نرم افزار HSE چگونه کار می کند؟

دوربین هایی در محیط کاری نصب می شود که تسلط کامل بر محیط کار داشته باشد. به طوری که تمامی افراد را هنگام کار کردن پوشش دهند.

تصاویر محیط کار به صورت بلادرنگ از طریق شبکه های ارتباطی به نرم افزار ارسال می شوند. نرم افزار با توجه به الگوریتم هایی که دارد شروع به پردازش تصویر به صورتی آنی می کند و در صورت مشاهده ی عدم استفاده از تجهیزات، اخطارهایی ارسال می کند.

تمام اطلاعات و تصاویر و ویدئوهایی محیط کار در یک پایگاه داده ذخیره می شود تا در آینده و در صورت لزوم مورد بررسی قرار بگیرند.

از نرم افزار تشخیص تجهیزات ایمنی به چه صورت می توان استفاده نمود؟

در این حالت محیط کار به صورت بلادرنگ تحلیل می شود و در هر لحظه اگر در تصاویر دریافتی تخطی از قوانین ایمنی مشاهده شود، هشدارهای لازم صادر می شود.

تمام تصاویر و فایل های ویدئویی در طی یک بازه ی زمانی جمع می گردند و سپس تحلیل می شوند. با این کار می توان یک گزارش تحلیلی در مورد چگونگی استفاده از تجهیزات ایمنی تهیه کرد و به مدیران گزارش داد. همچنین با مشاهده ی محیط کار و تجهیزاتی که تاکنون مورد استفاده قرار می گرفته می توان تصمیاتی جهت بهبود ایمنی اتخاذ نمود.

حتی اگر افراد سعی کنند که در محیط کار خود همیشه تجهیزات ایمنی را بپوشند و نکات ایمنی را رعایت کنند، قطعا روزهایی پیش می آید که انجام این موارد فراموش گردد. همین امر، افراد را در معرض خطر قرار می دهد. همچنین دردسرهای زیادی برای کسب و کارها ایجاد می شود.

کسب و کارها به منظور نظارت بر اجرای نکات ایمنی در محل کار، از افرادی برای کنترل و نظارت استفاده می کنند. این کار اصولا زمان بر، پر هزینه و با دقت پایین است. اما با استفاده از نرم افزارهایی که با استفاده از هوش مصنوعی و پردازش تصویر به صورت هوشمند پوشیدن تجهیزات ایمنی را تشخیص می دهند، نظارت را با دقت تر و کم هزینه تر می کند.

در واقع حاصل استفاده از یک نرم افزار نظارت بر استفاده از تجهیزات ایمنی در محیط کار، در اختیار داشتن تحلیلی کارا و جزئی از رعایت اصول ایمنی است.

امنیت

سرعت

انعطاف پذیری

دقت