رفتن به محتوای اصلی

سرویس های حمل و نقل هوشمند

سرویس حمل و نقل هوشمند (Intelligent transportation system) مجموعه ای از سرویس های مربوط به حمل و نقل و مدیریت ترافیک است.

سرویس های حمل و نقل هوشمند باعث هوشمند شدن حمل و نقل می شوند.

هشدار و تماس با اورژانس وقتی که تصادفی رخ داده است، کنترل دوربین ها و علائم راهنمایی رانندگی، تشخیص خودروهای سبک و سنگین، تشخیص میزان ترافیک جاده ها از جمله سرویس های ارائه شده در حمل و نقل هوشمند هستند.

تشخیص خودروهای سبک و سنگین

این سرویس به صورت هوشمند خودروهای سبک و سنگین را در جاده ها تشخیص می دهد.

یکی از کاربردهای این سرویس در عوارضی هاست. عوارض خودروهای سبک و سنگین متفاوت است. با استفاده از این سرویس می توان به صورت خودکار نوع خودرو را مشخص نمود و عوارض متناسب با آن را صادر کرد.

همچین به منظور اعمال قانون در جاده و ثبت تخلف نیز می توان از این سرویس استفاده نمود. به طور مثال وقتی که خودروی سنگین با سرعت بیش از حد مجاز حرکت می کند و یا وارد لاین سبقت می شود، تخلف این خودرو ثبت می شود.


نتیجه


نتیجه

شناسایی حجم ترافیک

هدف این سرویس دریافت اطلاعاتی از نوع و تعداد خودروها در جاده ها و خیابان هاست.

سرویس تشخیص و شناسایی خودرو می تواند با جمع آوری اطلاعاتی در مورد ترافیک خوردوها به کنترل عبور و مرور آن ها کمک کند. به این صورت که در هنگام مشاهده ی ترافیک بالا در یکی از بزرگراه ها، به صورت هوشمندانه تصمیم بگیرید که ترافیک را به مسیر دیگری هدایت کند تا از این طریق ترافیک کاهش یابد و راننده ها مدت زیادی را در ترافیک سپری نکنند. نمونه ای از این مورد گزارش وضعیت جاده ها و خیابان ها در تابلوهای راهداری است که در سطح شهر نصب شده اند. با نشان دادن گزارش هوشمند در این تابلو ها دیگر نیازی به ثبت گزارش توسط نیروی انسانی نیست. وضعیت به صورت خودکار شناسایی و گزارش روی تابلوها قرار می گیرد.

از دیگر کاربردهای سرویس شناسایی خودرو، امکان چراغ هوشمند در چهار راه هاست. به طور مثال وقتی در یک سمت از چهار راه خودرویی مشاهده نشود به صورت خودکار چراغ آن قرمز می شود تا خودروهای سمت دیگر به حرکت خود ادامه دهند.

حمل و نقل هوشمند چیست؟

در یک شهر هوشمند، جامعه ای دیجیتالی خواهیم داشت که زندگی شهروندان آن در تمام ابعاد زندگی ساده تر است. وجود یک سیستم حمل و نقل هوشمند در شهرهای هوشمند امری اجتناب ناپذیر است. در هر شهری حمل و نقل یک مسئله ی مهم به شمار می رود. رفتن به مدرسه، دانشگاه، اداره، خرید و هر جای دیگر نیازمند سیستم حمل و نقل است.

استفاده از سیستم حل و نقل هوشمند باعث سریع تر شدن حمل و نقل و در نتیجه صرفه جویی در وقت شهروندان می شود. هدف اصلی یک سیستم حمل و نقل هوشمند یا ITS کاراتر کردن ترافیک با حداقل کردن مشکلات و مسائل مربوط به ترافیک است.

امروزه حمل و نقل هوشمند به واقعیت پیوسته و در بسیاری از کشورها در حال اجرا است. کاربرد حمل و نقل هوشمند فقط محدود به دادن اطلاعاتی از ترافیک و کنترل آن نیست. ITS در ایمنی جاده ها و استفاده ی کاراتر از زیرساخت ها نیز کاربرد دارد. یکی از مثال های بگیری حمل و نقل هوشمند در مورد اتوبوس های عمومی است. اطلاعاتی در مورد اتوبوس های عمومی، زمان بندی آن ها، موجود بودن صندلی خالی، مکان فعلی اتوبوس، زمان رسیدن به مقصد، مکان بعدی خودرو و تراکم مسافران داخل اتوبوس می دهد.

برگشت به بالا